Pažeidimų fiksavimas

  Date

  Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys

  Informacija apie pažeidimą

  Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis

  Duomenys apie pažeidimo liudininką ar liudininkus

  Priedai  * - Required fields