Privatumo politika

Trumpai…

Duomenų valdytojas: UAB „KG Constructions Group“, įmonės kodas 301171263, adresas Beržų g. 14, Jadvygiškės, Vilniaus raj., Lietuva, LT-14258 („Įmonė“, „mes“ arba „duomenų valdytojas“)

El. paštas visiems su duomenų apsauga susijusiems reikalams: info@kgcgroup.com

Telefonas su duomenų apsauga susijusiems klausimams: +370 690 00023

Mūsų pagrindiniai duomenų apdorojimo tikslai:

 • Apdoroti jūsų paraiškas dėl garantijos;
 • Apdoroti jūsų pranešimams apie neleistiną veiklą;
 • Klientų aptarnavimui;
 • Atsiliepimams;
 • Paraiškų dėl darbo apdorojimui;
 • Mūsų internetinės svetainės naudojimo analizei (statistikai).

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės: gauti informaciją apie turimus jūsų Asmeninius duomenis, teisę duomenis pataisyti ir perduoti, jei būtina, paprieštarauti (kai duomenys apdorojami mūsų teisėto intereso tikslams arba su jūsų sutikimu), jūsų Asmeninių duomenų naudojimui, jį apriboti arba pareikalauti duomenis ištrinti. Jūs taip pat turite teisę pateikti prašymą šalies priežiūros institucijai pagal savo gyvenamąją vietą.

Daugiau konkrečios informacijos apie savo asmeninių duomenų apdorojimą rasite žemiau pilnoje Privatumo politikos versijoje žemiau.

*********

Mūsų Įmonė gerbia jūsų privatumą, todėl ši Privatumo politika aiškiai informuoja jus apie tai, kokius asmeninius duomenis mūsų įmonė renka bei kaip jie yra apdorojami. Esame jūsų asmeninių duomenų valdytojas. Apdorojame ir laikome jūsų asmeninius duomenis Europos Sąjungos teritorijoje.

Prieš naudodamiesi mūsų internetine svetaine arba su mumis susisiekdami prašome perskaityti šią Privatumo politiką ir patvirtinti, kad perskaitėte ir supratote visus šios Privatumo politikos teiginius.

Mes apdorojame asmeninius duomenis šios Privatumo politikos pagrindu bei pagal taikomus Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos įstatymus bei mūsų Įmonės nuostatas.

Norime paskatinti jus perskaityti šią Privatumo politiką. Jei perskaitę šią Privatumo politiką vis dar turite klausimų, prašome nedvejoti ir susisiekti su mumis vienu iš žemiau nurodytų būdų. Ši Privatumo politika gali būti keičiama siekiant ištaisyti klaidas, ją papildyti arba patikslinti. Bet kokiu atveju, tuomet naujausia šios Privatumo politikos versija bus patalpinta mūsų internetinėje svetainėje.

1. Kieno asmeninius duomenis mes renkame?

Mes renkame mūsų internetinės svetainės lankytojų ir socialinių tinklų naudotojų asmeninius duomenis, įskaitant tuos atvejus, kai mūsų internetinės svetainė lankytojai naudojasi mūsų internetine svetaine, susisiekia su mumis naudodamiesi mūsų internetinėje svetainėje pateikta forma, arba kai socialinių tinklų naudotojai susisiekia su mumis per savo paskyras socialiniuose tinkluose, taip pat aktyviai sąveikauja su mūsų įmonės socialinių tinklų paskyra.

2. Kokiems tikslams renkame ir apdorojame asmeninius duomenis?

Apdorojimo tikslai Teisinis pagrindas Saugojimo terminas

 

Jūsų paraiškų dėl garantijos apdorojimas Juridinis mūsų duomenų apdorojimo pagrindas – savo statutinių įsipareigojimų vykdymas pagal BDAR (Civilinio kodekso) 6(c) straipsnį

 

Asmeniniai duomenys saugomi 2 metus nuo projekto pabaigos.
Jūsų pranešimų apie neleistiną veiklą apdorojimas Įmonė renka duomenis pranešimų apie neleistiną veiklą apdorojimui. Tokio duomenų apdorojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas pagal BDAR 6(f) straipsnį – tobulinti mūsų paslaugas bei produkciją ir spręsti problemas.

 

Išsamią mūsų Pranešimų apie neleistiną veiklą politiką galite gauti pateikę prašymą.

 

Turite teisę nesutikti su tokiu duomenų apdorojimu pateikę pagrįstą pranešimą.

 

Duomenys po pranešimo apie neleistiną veiklą tyrimo užbaigimo saugomi 6 mėnesius.

 

Klientų aptarnavimas Juridinis tokio duomenų apdorojimo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas aptarnauti savo klientus pagal BDAR 6(f) straipsnį.

 

Turite teisę nesutikti su tokiu duomenų apdorojimu pateikę pagrįstą pranešimą.

 

Duomenų saugojimo laikotarpis – 6 mėn. po užklausos.

 

Klientų atsiliepimų viešinimas Norėtume savo klientų atsiliepimus apie bendrus projektus paviešinti. Tačiau tai darysime tik tada, jei klientai (kliento atstovai) pateiks savo aiškų sutikimą. Atsiliepimų viešinimo tikslams panaudotume vardą, pareigas ir projekto pavadinimą. Teisinis tokio duomenų apdorojimo pagrindas – vartotojo sutikimas pagal BDAR 6(a) straipsnį.

 

Kliento atstovas turi teisę sulaikyti arba atsiimti sutikimą bet kuriuo metu be jokių neigiamų pasekmių. Norėdami pasinaudoti šia teise, žr. „Kokios yra jūsų teisės?“ skyrelį.

 

Duomenys bus apdorojami iki sutikimo atsiėmimo.
Paraiškų dėl darbo apdorojimas Internetinės svetainės vartotojui susisiekus su Įmone per „Karjeros“ puslapį, jo ar jos asmeninius duomenis apdorosime paraiškos dėl darbo apdorojimo tikslams. Tai darysime todėl, kad nuolat ieškome naujų darbuotojų ir turim teisėtą interesą atsirinkti geriausius kandidatus. Teikdamas paraišką vartotojas-kandidatas turėtų vengti pateikti pernelyg daug asmeninių duomenų, ypač jautrios asmeninės informacijos, kuri nėra susijusi su įsidarbinimu. Jei tai nėra įmanoma, informacija turėtų būti ribojama iki minimumo.

Teisinis tokio duomenų apdorojimo pagrindas – mūsų teisėtas interesas pagal BDAR 6(f) straipsnį.

 

Kandidatas turi teisę paprieštarauti asmeninių duomenų apdorojimui šiam tikslui ir nurodyti savo interesus, kurie būtų viršesni už mūsų. Norėdami pasinaudoti šia teise, žr. „Kokios yra jūsų teisės?“ skyrelį.

 

Duomenis laikome tol, kol trunka įdarbinimo procesas. Norėdami pasilikti duomenis ir vėliau, paprašysime kandidato leidimo.
Mūsų internetinės svetainės naudojimo analizė (statistika)

 

Analizuojame statistiką apie tai, kaip yra naudojama mūsų internetinė svetainė. Šiam tikslui naudojame slapukus ir panašias technologijas. Tai darome tik su vartotojo sutikimu. Taigi, vartotojui atsidarius mūsų internetinę svetainę, jo/jos bus prašoma sutikti su įvairių slapukų naudojimu.

Teisinis tokio duomenų apdorojimo pagrindas – vartotojo sutikimas pagal BDAR 6(a) straipsnį.

Duomenys renkami slapukais ir laikomi įvairų laikotarpį. Daugiau konkrečios informacijos rasite skyrelyje apie slapukus.

 

Mūsų internetinės svetainės stabilumo ir funkcionalumo užtikrinimas Mūsų internetinė svetainė automatiškai renka ir saugo informaciją vadinamuosiuose žurnalo duomenų failuose, kuriuos vartotojo naršyklė mums perduoda automatiškai. Tai yra:

-Naršyklės tipas ir versija
-Naudojama operacinė sistema
-Nukreipiantis URL
-Susisiekiančio kompiuterio pagrindinis kompiuteris (IP adresas)
-Serverio užklausos laikas

 

Duomenų apdorojimas yra pagrįstas mūsų teisėtu interesu užtikrinti mūsų internetinės svetainės stabilumą ir funkcionalumą pagal BDAR 6(f) straipsnį. Mes pasiliekame teisę vėliau tikrinti šiuos duomenis paaiškėjus neteisėto naudojimo aplinkybėms.

 

Žurnalo duomenų failai saugomi iki 1 metų.

3. Kaip ilgai  saugome jūsų asmeninius duomenis?

Apskritai, surinkti su jūsų veikla mūsų internetinėje svetainėje susiję asmeniniai duomenys yra saugomi ne ilgiau nei yra būtina aprašytiems tikslams. Tačiau, norėtume pabrėžti, kad jūsų asmeniniai duomenys gali būti laikomi ir ilgiau nei nurodyta aukščiau kompetentingoms institucijoms vykdant tyrimą ir juose naudojant šiuos asmeninius duomenis, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais.

4. Kaip saugome jūsų asmeninius duomenis?

Surinktai informacijai apsaugoti taikome fizines ir technines priemones.  Tačiau, norime priminti, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų asmeniniams duomenims apsaugoti, jokia internetinė svetainė, veiksmai internete, kompiuterinė sistema ar bevielis ryšys nėra visiškai saugūs.

Mes ribojame jūsų asmeninių duomenų apdorojimą iki tiek, kiek tai yra reikalinga duomenų surinkimo tikslams. Prieigą prie jūsų asmeninių duomenų turės tik darbuotojai, kuriems ši prieiga yra būtina asmeninių duomenų apdorojimui jų, kaip darbuotojų, atsakomybės ir pareigų ribose.

Duomenys yra saugomi ES esančiuose serveriuose.

5. Kokios yra jūsų teisės?

Jūs turite teisę, kuri yra apibrėžta įstatymų nuostatose:

 • kreiptis į mus su prašymu gauti informacijos apie mūsų apdorojamus jūsų asmeninius duomenis bei tikslus, kuriems šie asmeniniai duomenys yra renkami;
 • pareikalauti ištaisyti neteisingus, nepilnus ar netikslius jūsų asmeninius duomenis; Jūs turite teisę sustabdyti minėtų duomenų apdorojimą;
 • apriboti jūsų asmeninių duomenų apdorojimą tol, kol bus patvirtintas jūsų asmeninių duomenų apdorojimo teisėtumas;
 • pareikalauti ištrinti jūsų asmeninius duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • nesutikti su savo asmeninių duomenų apdorojimu rinkodaros, įskaitant pelno siekimą, tikslams;
 • pareikalauti perduoti jūsų asmeninius duomenis kitam valdytojui arba pateikti juos tiesiogiai jums patogia forma (taikoma jūsų pateiktiems asmeniniams duomenims, jei sutikote su savo asmeninių duomenų apdorojimu ir buvo pasirašyta sutartis);
 • atsiimti savo leidimą mūsų įmonei rinkti ir apdoroti jūsų asmeninius duomenis;
 • pateikti skundą Lietuvos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

6. Ar savo internetinėje svetainėje naudojame slapukus?

Savo internetinėje svetainėje naudojame įvairius slapukus. Daugiau informacijos rasite mūsų Slapukų naudojimo politikoje.

Visa jūsų mums socialiniais tinklais pateikta informacija (įskaitant komentarus, pastabas, „patiktuko“ bei „sekimo“ funkcijų naudojimą ir kitas komunikacijos priemones) yra valdoma socialinio tinklo tiekėjo. Norėtume pabrėžti, kad mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitus socialinius tinklus, kitų įmonių, institucijų ar organizacijų internetinius puslapius. Mūsų įmonė neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių internetinėse svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose pateiktą informaciją bei neužtikrina jūsų privatumo tose svetainėse. Jei turite klausimų jų taikomus jūsų asmeninių duomenų apdorojimo metodus, norėtume rekomenduoti perskaityti trečiųjų šalių privatumo politikos pranešimus bei susisiekti su paslaugų tiekėjais tiesiogiai.

7. Kaip mes dalinamės jūsų duomenimis?

Paprastai jūsų asmeninių duomenų neatskleidžiame jokioms trečiosioms šalims, išskyrus asmeninių duomenų tvarkytojus, kurie teikia mums paslaugas pagal rašytinę sutartį bei įstatymuose numatytais atvejais. Jūsų asmeninius duomenis galime atskleisti trečiosioms šalims gavę jūsų raštišką sutikimą. Pavyzdžiui, Lietuve esantis mūsų rangovas (internetinės svetainės kūrėjas) turi prieigą prie vartotojo mūsų internetinėje svetainėje pateikiamų duomenų. Internetinės svetainės kūrėjas yra mūsų duomenų tvarkytojas ir yra raštiškai įpareigotas veikti tik pagal mūsų instrukcijas.

Mums plėtojant savo verslą, jį arba turimą turtą, pavyzdžiui, visą arba didžiąją Įmonės dalį, arba kapitalo dalį galime parduoti kitai įmonei. Įmonės pardavimo, sujungimo, reorganizavimo, likvidavimo arba panašiu atveju, kai visą arba dalį mūsų verslo perima trečioji šalis, asmeniniai duomenys gali tapti perduodamo turto ar verslo dalimi.

Mes galime leisti mums reklaminį turinį, socialinių tinklų paslaugas, ar kitas paslaugas mūsų internetinėje svetainėje teikiančioms įmonėms nustatyti ir gauti prieigą prie slapukų jūsų kompiuteryje. Šios įmonės gali rinkti informaciją apie jūsų apsilankymus internetinėje svetainėje siekiant pamatuoti ir įvertinti internetinės reklamos efektyvumą bei pateikti geresnius jus dominančių prekių ir paslaugų pasiūlymus.

8.Vaikų privatumas

Mūsų žiniomis, asmeninių duomenų iš jaunesnių nei 18 metų amžiaus asmenų nerenkame. Mums sužinojus, kad mums asmeninius duomenis pateikė vaikas iki 18 metų, juos iš savo serverių nedelsiant ištrinsime. Jei esate vienas iš tėvų ar globėjų ir sužinojote, kad jūsų vaikas pateikė mums savo asmeninę informaciją, prašome su mumis susisiekti, kad galėtumėme imtis reikalingų veiksmų.

9. Šios Privatumo politikos pakeitimai

Pasiliekame teisę pagal poreikį keisti šią privatumo politiką, pavyzdžiui, dėl techninės plėtros ar juridinių pokyčių, arba siekiant atnaujinti jį pagal naujai teikiamas paslaugas arba Žaidimo charakteristikas. Atnaujinta privatumo politika bus patalpinta mūsų Svetainėje ir mes įspėsime Vartotoją apie svarbiausius pokyčius.

10. Kontaktai

Jei turite kokių nors klausimų, užklausų, prašymų ar nusiskundimų dėl jūsų asmeninių duomenų apdorojimo, nedvejodami su mumis susisiekite:

 • El. paštas: info@kgcgroup.com
 • Telefono numeris: +370 690 00023
 • Adresas: Beržų g. 14, Jadvygiškės, Vilniaus raj., Lietuva, LT-14258

Naujausias atnaujinimas: 2022 m. liepos mėn.