Privatumo politika

Mūsų įmonė gerbia Jūsų privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje išdėstytomis nuostatomis siekiame aiškiai ir skaidriai informuoti Jus, kokius Jūsų asmens duomenis renkame ir kaip juos tvarkome. Mes esame Jūsų asmens duomenų, patenkančių į šios Politikos taikymo sritį, valdytojai. Mes saugome ir tvarkome Jūsų asmens duomenis Europos Sąjungos teritorijoje.

Naršydami mūsų interneto svetainėje ar pradėdami komunikaciją su mumis, Jūs sutinkate su šios Politikos nuostatomis ir patvirtinate, kad ją perskaitėte ir supratote visas jos nuostatas.

Mes tvarkome asmens duomenis pagal šią Privatumo politiką, vadovaudamiesi taikomais Europos Sąjungos, nacionaliniais ir lokaliniais teisės aktais.

Norime paskatinti Jus perskaityti šią Privatumo politiką. Jei po to vis dar turėtumėte klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis, vienu iš būdų, nurodytu žemiau. Ši Privatumo politika gali būti atnaujinama, siekiant ištaisyti klaidas, papildyti, patikslinti arba laikytis naujų teisės aktų ar techninių reikalavimų. Naujausią šios Privatumo politikos versiją visada rasite mūsų interneto svetainėje.

 1. Kokių asmenų asmens duomenis renkame?

Mes renkame įmonės interneto svetainės lankytojų, įskaitant interneto svetainės lankytojus, kurie naudodamiesi pateikta forma kreipiasi į mus, socialinių tinklų naudotojų, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į mus per mūsų įmonės paskyras socialiniuose tinkluose ar aktyviais veiksmais juose dalyvaudami, asmens duomenis.

 1. Kokius asmens duomenis renkame?

Priklausomai nuo Jūsų interneto svetainėje ar socialinio tinklo paskyroje atliekamo veiksmo, yra renkami šie asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas.

 1. Kam naudojame surinktus asmens duomenis?

Surenkamus asmens duomenis naudojame siekdami pagerinti interneto svetainės veikimą, kad galėtumėte lengvai rasti Jums aktualią informaciją. Tais atvejais, kai Jūs tiesiogiai kreipiatės į mus, Jūsų asmens duomenys naudojami vykdomai komunikacijai Jūsų kreipimesi nurodytu klausimu.

Informuojame, kad neatskleidžiame Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus mūsų sutarties pagrindu pasitelktus duomenų tvarkytojus ir teisės aktuose numatytus privalomus asmens duomenų atskleidimo atvejus kompetentingoms institucijoms ir atvejus, kai yra Jūsų sutikimas.

 1. Kiek laiko saugome asmens duomenis?

Surinkti asmens duomenys, susiję su Jūsų naršymu interneto svetainėje, yra saugomi ne ilgiau kaip vieną mėnesį, t. y. iki kas mėnesį atliekamos analizės pabaigos. Tuo tarpu asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate kreipdamiesi į mus naudojant interneto svetinėje pateiktą formą ar per socialinių tinklų paskyras, yra saugomi iki komunikacijos su Jumis atitinkamu klausimu pabaigos.

Atskirai pažymime, kad Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką nei numatyta šiame punkte tais atvejais, kai atsakingos institucijos atlieka tyrimą, o Jūsų asmens duomenys yra naudojami tokiame tyrime.

 1. Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

Įdiegėme atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją. Tačiau primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nė viena interneto svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys, nėra visiškai saugūs.

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis neviršydami tikslų, dėl kurių jie buvo renkami, apimties. Prieigą prie Jūsų asmens duomenų turės tik tie įmonės darbuotojai, kurie privalo tvarkyti asmens duomenis, kad galėtų vykdyti savo darbo funkcijas.

 1. Kokios Jūsų teisės?

Jūs turite šias teises:

 • kreiptis į mus su prašymu suteikti informaciją apie mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis ir jų tvarkymo tikslus;
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius arba netikslius Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai, susipažinę su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;
 • reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą;
 • reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs pats/pati ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);
 • teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui.
 1. Ar naudojame slapukus interneto svetainėje?

Savo interneto svetainėje naudojame analitinius slapukus (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus, stebėti lankytojų sesijas, matyti, iš kokios geografinės vietovės yra naršoma interneto svetainėje bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ir ja naudojasi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą.

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialiniuose tinkluose (įskaitant komentarus, pranešimus, „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Atkreipiame dėmesį, kad mūsų interneto svetainėje gali būti nuorodų į socialinius tinklus, kitų įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Įmonė nėra atsakinga už trečių šalių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių, įskaitant socialinių tinklų valdytojų, privatumo politikas ir tiesiogiai susisiekti su tokiu trečiuoju asmeniu, jeigu Jums kyla klausimų dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

 1. Kontaktinė informacija

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos, Jūsų asmens duomenų apsaugos ar Jūsų teisių įgyvendinimo Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į mus Jums patogiu būdu:

 • Elektroniniu paštu info@kgc.lt
 • Telefonu +370 690 00023
 • Raštu ar atvykus tiesiogiai adresu Pramonės 15, Parapijoniškių k., LT-13241, Vilniaus raj.